תמונה של תקנון תמונה של תקנון

תקנון

עדכון אחרון ב- 19.01.2021

במסגרת "מפתח דיסקונט" יוענקו, לפי שיקול דעת הבנק, ללקוחות הבנק המחזיקים בכרטיסי אשראי שהונפקו על ידי הבנק בשיתוף עם חברת Cal, דיינרס או MAX (להלן: "החברה המתפעלת"),
הנחות במעמד החיוב ו/או הנחות שיועברו כזיכוי כספי לחשבון העו"ש ו/או מבצעי מכירה מיוחדים ו/או והטבות אחרות (להלן: "ההטבות") על ידי בתי עסק שונים, וזאת בעת ביצוע עסקאות בכרטיסי
אשראי דיסקונט למעט אם בית עסק מסוים אינו מכבד סוג מסוים של כרטיס אשראי דיסקונט.
ההנחה ניתנת רק על עסקאות המתבצעות בש"ח. לא ניתנות הנחות בגין עסקאות המתבצעות במטבע חוץ ובגין עסקאות המתבצעות בש"ח הצמודות למטבע חוץ.

הזכאות להטבות:

כל מי שמחזיק כדין בכרטיס אשראי פעיל שהונפק על ידי הבנק מהמותגים ויזה, דיינרס ומאסטרקארד, עליו מוטבע לוגו חברת האשראי המתפעלת + לוגו בנק דיסקונט (להלן ולעיל: "כרטיס אשראי דיסקונט"),
יהיה זכאי לקבלת ההטבות באופן אוטומטי וללא תשלום נוסף.
לקוח דיסקונט אשר בנוסף, כרטיס אשראי דיסקונט שלו משייך אותו למועדון או לתוכנית הטבות המקנה לו הנחה במעמד החיוב ו/או הנחות שיועברו כזיכוי כספי לחשבון העו"ש באותו בית עסק, ייהנה מהנחה
המגיעה לו על פי "מפתח דיסקונט" או במועדון/ תוכנית ההטבות אליו כרטיסו משייכו, הגבוהה מביניהן. מובהר כי במקרה כזה לא יהיה כפל הנחות.
תוקף ההטבות:

התוכנית החלה ביום 27.05.2010 ותסתיים במועד עליו יודיע הבנק.
רשימת בתי העסק המשתתפים, שיעור ההטבה ו/או סוג ההטבה אותה מעניק כל בית עסק יפורסמו מעת לעת באתר זה, ו/או בפרסומים שונים על פי שיקול דעת הבנק, והם כפופים לשינוי בכל עת.
בנק דיסקונט ו/או חברת דולצ'ה ויטה (כהגדרתה להלן) שומרים על הזכות לשנות, להוסיף, לגרוע, לתקן בכל עת את תנאי התוכנית וכן את תנאי תקנון זה, לפי שיקול דעתם הבלעדי.
התקנון עודכן לאחרונה ביום 19.01.2021

מבלי לגרוע מכלליות האמור, בנק דיסקונט ו/או חברת דולצ'ה ויטה (כהגדרתה להלן) שומרים על הזכות לעדכן, לפי שיקול דעתם הבלעדי, בכל עת את רשימת בתי העסק, את ההטבות ואת תוקפן,
לפי שיקול דעתם הבלעדי. רשימת בתי העסק המשתתפים ב"מפתח דיסקונט", שיעור ו/או סוג ההטבה, תנאי התוכנית ותנאי התקנון מתעדכנים מעת לעת והם נכונים למועד הופעתם בלבד באתר
ו/או בפרסומים האחרים, ועל הלקוח האחריות לבדוק ולהתעדכן בפרטים המעודכנים.

אחריות:
ההטבות ב"מפתח דיסקונט" מופעלות באמצעות חברת האשראי המתפעלת, ומנוהלות בכל הקשור לנושאים השיווקיים של גיוס ההטבות על ידי חברת דולצ'ה ויטה ווי אוף לייף בע"מ (לעיל ולהלן- חברת דולצ'ה ויטה) .

טיב ואיכות המוצרים ו/או השירותים ו/או הפעילות הינם באחריות הבלעדית של בתי העסק ובנק דיסקונט ו/או חברת האשראי המתפעלת ו/או חברת דולצ'ה ויטה אינם נושאים באחריות לטיב המוצר
ו/או הפעילות ו/או השירות. לבנק דיסקונט ו/או לחברת האשראי המתפעלת ו/או לחברת דולצ'ה ויטה אין כל אחריות ישירה ו/או עקיפה בקשר עם המוצר ו/או הפעילות ו/או השירות ו/או ההטבה הנ"ל.
כל רכישה של מוצר ו/או שירות ו/או פעילות על ידי הלקוח במסגרת "מפתח דיסקונט", הינה באחריותם הבלעדית של הלקוח ושל בית העסק מעניק ההטבה.
בשום מקרה אין לראות בבנק דיסקונט ו/או בחברת האשראי המתפעלת ו/או בחברת דולצ'ה ויטה בגדר ממליץ ו/או מכוון ו/או מציע לגבי בית העסק המשתתף ו/או המוצר ו/או השירות ו/או הפעילות.

התמונות המופיעות באתר ובפרסומים השונים הינן באחריות הבלעדית של בתי העסק ונועדו לשם המחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות, כולן או חלקן, לבין המוצרים ו/או השירותים
הנמכרים בפועל על ידי בתי העסק.

כללי:
לחברת האשראי המתפעלת ולבנק שמורה הזכות, במקרה הצורך, לחייב או לזכות את חשבון הלקוח בהפרשים המהווים תיקון לשגיאת חישוב ההנחה, והפרשים אלו יבואו לידי ביטוי בדפי הפירוט
של חברת האשראי המתפעלת.

קבלת ההטבות מותנית בהסכמה לאמור בתקנון זה ובעצם קבלת ההטבה יש משום הסכמה לתנאים.

הטבת חנייה חינם
לקוחות המחזיקים כרטיס אשראי פעיל של דיסקונט מוזמנים ליהנות מחנייה חינם בחניוני סנטרל-פארק נבחרים כמפורט להלן (להלן- הטבת החנייה).

הטבת החנייה חינם בחניוני סנטרל פארק נבחרים תתאפשר רק באמצעות כרטיסי מפתח פעילים בעלי מחזור פעילות של 600 ש"ח ומעלה בכרטיס בחודש, במועד החיוב הקודם למועד החיוב האחרון, בכרטיס האשראי בו התבקשה ההטבה.

בדיקת הזכאות להטבה תעשה מידי חודש על פי סכום החיוב במועד החיוב הקודם למועד החיוב האחרון, בכרטיס האשראי בו התבקשה ההטבה. לדוגמה – לצורך בחינת הזכאות להטבה
עבור לקוח שנכנס לחניון בתאריך 2.01.2021 ומועד החיוב חל ב- 10 בכל חודש, יבחן סכום החיוב בכרטיס במועד החיוב ביום 10.11.2020, זאת בהתאם לחיוב בפועל ע"י חברת האשראי במועד זה.

הטבה החנייה תקפה בשעות ובימים הבאים:
1. בימים א'-ד' משעה 16:00 עד שעה 8:00 בוקר למחרת (בהתאם לשעות הפעילות בחניון כמפורט באתר סנטרל פארק).
2. מיום ה' בשעה 16:00 עד יום א' בשעה 8:00 בבוקר -כל סוף השבוע (בהתאם לשעות הפעילות בחניון כמפורט באתר סנטרל פארק).
ניתן להיכנס לחניון קודם לשעות הנ"ל או לאחריהן, ולשלם את תמורת החניה שאינה כלולה בהטבה.
3. החניה חינם במהלך כל היום בחגים הבאים:
ראש השנה – ערב חג ויום החג
יום כיפור – ערב החג
סוכות – החל מערב החג ועד צאת חג שני (שמחת תורה)
פסח – החל מערב החג ועד צאת החג שני
יום העצמאות – יום העצמאות
שבועות – ערב חג ויום החג
4. ניתן ליהנות מהטבת החניה במספר חניונים באותו יום – אולם רק פעם אחת ביום בכל חניון.

איך מקבלים את ההטבה?
באמצעות העברת "מפתח דיסקונט" בקורא הכרטיסים בכניסה לחניון וקבלת כרטיס חנייה, אותו יש להציג ביציאה.

לפירוט מחירי החניה המלאים בחניונים השונים בהם ניתנת הטבת החנייה, יש להיכנס לאתר סנטרל פארק.

התקנון מיועד לנשים וגברים כאחד. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.